تماس

روز هاى مطب: شنبه و چهارشنبه از ساعت ١١ - يكشنبه و سه شنبه از ساعت ١٤ ( پذيرايى با وقت قبلى)

آدرس مطب: خيابان آذربايجان، چهارراه خوش، ساختمان نگين، شماره ١١

شماره تماس: ٦٦٨٩٦٨٠٥ - ٦٦٣٥٤٣٥٦

همراه: ٠٩١٩٠٨٣٢٥٧٣

روزهاى مطب: دوشنبه ها (از ساعت ٩ صبح) و پنجشنبه ها ( از ساعت ١٤)

آدرس مطب: شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، روبروی فرهنگسرای قانون ،بيمارستان بهمن، بخش كلينيك IVF

آدرس مطب: خيابان آذربايجان، چهارراه خوش، ساختمان نگين، شماره ١١

تلفن: ٦٦٨٩٦٨٠٥ - ٦٦٣٥٤٣٥٦

همراه: ٠٩١٩٠٨٣٢٥٧٣

مشاوره در تلگرام برای مامایی

09123367395