نظر پزشکان

موناليزا تاچ - ابتکاري در ليزر درماني براي درمان آتروفي واژن

و اينک روشي بهتر وجود دارد

مطالعات کلينيکي در مورد روش موناليزا تاچ از سال 2012 آغاز شد و از آن زمان تا کنون هزاران بيمار با اين روش درمان شده‌اند و توسط صدها پزشک در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.پروفسورميکي کرم mickey karram که يک پزشک متخصص مشهور در سطح بين المللي در زمينه اوروژنيکولوژي، جراحي لگن و سلامتي واژن در دوران پس از يائسگي است، اين روش را نقطه عطفي در علم پزشکي مي‌داند. پروفسورميکي کرم mickey karram معتقد است که روش موناليزا تاچ گزينه بسيار خوبي براي درمان زناني است که از آتروفي واژن رنج مي‌برند و با درمان اين بيماران، زندگي آنها را دگرگون مي‌کند