روش لیزر درمانی جدید، سلامت زندگی جنسی زنان را به آن ها بازمی‌گرداند