روش درمانی جدید برای آتروفی واژن به این معناست که دیگر زنان مجبور به تحمل رابطه جنسی دردناک نیستند.